KONDİSİONERLƏR ( 28 məhsul )

Filter
Kondisionerlər

Kondisioner seçimində diqqətli olmalısınız, otağın ölçüsü dəqiq nəzərə alınmalıdır. Kondisionelrlər yalnız isitlik və sərinlik təmin etmir. Onlar həm də havanın nəmliyini tənizmləyir, bundan başqa onu təmizləyir. Müasir dövr Sharp kondisionerlərində Plasmacluster funksiyası var, o havanı bakteriyalardan təmizləyir. İki tip kondisioner vardır – səyyar (yerə qoyulan) və split (divara vurulan). Onlar əsasən güclərinə görə fərqlənir.