SOYUDUCUNUN TARİXİ

26.04.2017

Soyuducunun tarixi enerjinin kəşvinnən əvvəl başlandı, o zaman ki, insan aşkar etdi ki, məhsullar soyuqda daha uzun müddət saxlanılır.

Daha çox adət edilmiş soyuducu, 1895-ci yaradıldı. Bu fransız fiziki Marsel Odifrenom-u hazırlanmış layihə idi.

Birinci işləyən soyuducu 1910-cu ildə amerika mühəndisləri tərəfindən yığılmışdı. O çox çatışmazlıqlara malik idi.

1911-ci ildə General Electric şirkəti istehsala "Odifren-in" məişət soyuducusunu buraxdı.

1918-ci ildə "Kelvineytor" şirkəti amerika mühəndisi Semyuel Kopeland Royalını yaratdıgı soyuducunun modelini istehsala buraxdı.

1926-cı ildə, General Electric və danimarka mühəndisi Kristian Stinstrupu sayəsində, "Monitor Top" soyuducusu buraxıldı.

Avropada birinci soyuducu 1926-cı ildə istehsala çıxdı. Onu buraxan A-Tevec firması idi.

Müasir soyuducu, birinci modelləri çox az xatırladır. Onun konstruksiyası daha çox mükəmməldir, və müasir nailiyyətlərdən istifadə onun işini praktiki olaraq fasiləsiz işləyən edir.

MÜASİR soyuducular, İNNOVASİYA texnologiyalarıyla, məşhur DÜNYA istehsalçılarından, Siz Azərbaycanda Sharp-ınMidea-ın rəsmi nümayəndəsində, Galaxy.az-da əldə edə bilərsiniz!

Galaxy.az – qiymətlərdə əşkar fərq!

 

270